Aktuálna ponuka Školy ochrany prírody

Deň bociana v Krajskej knižnici v Žiline

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín a Krajská knižnica v Žiline vás srdečne pozývajú na Deň Bociana, ktorý sa uskutoční 23. októbra 2019  v Krajskej knižnici v Žiline.

Súčasťou budú besedy pre žiakov ZŠ a otvorenie výstavy detských prác.

Program:

9:00 hod  – Všetko o bocianovi – prezentácia pre žiakov ZŠ

10:00 hod – Všetko o bocianovi – prezentácia pre žiakov ZŠ

Objednávanie: Gabriela Kalašová, 0911 011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk

Termín odovzdania prác na tému Bocian predlžujeme do 21.10. Práce doručte osobne na detské oddelenie Krajskej knižnice v Žiline alebo poštou na adresu knižnice s heslom „ Bocian“ (doručenie najneskôr do 21.10.)

 

Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra

„Deň otvorených dverí“ pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku  sa skutoční dňa 4. novembra 2019 v priestoroch Správy NP MF, Hrnčiarska 197, Varín, v čase od 9:00 do 13:00 hod formou 45 minútových prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku, v rámci ktorých sa žiaci dozvedia zaujímavosti o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy.

Prednášky sú určené pre vopred prihlásené kolektívy  žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl.

Témy a časy prednášok sú nasledovné:

  • 9:00 – Rehabilitácia živočíchov, vtáčia kriminalita – obsadené
  • 10:00 – Výskum medveďa hnedého v Malej Fatre – obsadené
  • 10:00 – VN Krpeľany – významné zimovisko vodného vtáctva
  • 11:00 – Činnosť botanika v NP Malá Fatra
  • 12:00 – Činnosť lesníka v NP Malá Fatra – obsadené

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) s počtom do 30 žiakov (jedna trieda). Každá trieda sa môže prihlásiť len na jednu prednášku. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Svoju účasť nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste do 28. októbra 2019 na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

Kontakt: Gabriela Kalašová, Alena Badurová č. t: 041/507 14 13

Na vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne