Aktuálne manažmentové opatrenia v pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

Aktuálne manažmentové opatrenia v pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

Reprodukčná lokalita pre obojživelníky pri Párnici

Neskoré jesenné, prípadne skoré zimné obdobie je časom vhodným pre manažmentové opatrenia napr. na plochách vhodných pre rozmnožovanie obojživelníkov či hniezdenie určitých druhov vtákov.

Správa NP Malá Fatra v týchto dňoch zabezpečila čistenie reprodukčnej plochy pre skokany hnedé neďaleko obce Párnica. Plocha každoročne silno zarastá najmä vŕbou. V prípade, že by sa plocha vôbec nečistila, malo by to za následok viacero negatív. Jedným z nich je ubúdanie vody vplyvom vegetácie. Nevhodné pri silnom zarastení je aj množstvo prijatého tepla vodou a tým aj spomalenie vývoja žubrienok vo vodnom prostredí. V neposlednom rade padanie listov môže meniť aj chemizmus vodného prostredia. Pri manažmentoch ale treba postupovať veľmi opatrne. Pri úplnom odkrytí vodnej hladiny dochádza k zvýšenému vyparovaniu, čo je tiež veľkým rizikom najmä v teplom jarnom období. Preto vhodné nastavenie manažmentov na takýchto plochách je kľúčové a môže ovplyvniť výrazne priebeh budúcej sezóny.

K ďalšiemu manažmentu došlo aj na ďalšej lokalite neďaleko obce Párnica, kde sa nachádza jediná kolónia brehule riečnej na území národného parku (viac kolónií sa nachádza v ochrannom pásme). Brehule hniezdia v strmých hlinitých, príp. v jemných hlinito-vápencových stenách, kde si hrabú hlboké hniezdne chodby. Druh je pre hniezdenie silno limitovaný práve dostatkom vhodných stien. Predmetná hniezdna stena taktiež silno zarastá náletovými drevinami. Pri prerastení stien porastom stromov je znemožnený voľný prílet vtákov ku hniezdnym komôrkam. Hniezdnu stenu sa podarilo v nedávnom období obnoviť zostrmením stien a vytvorením tak vhodnej výšky pre hniezdenie druhu. Komôrky po brehuliach radi k hniezdeniu využívajú aj viaceré druhy sýkoriek, trasochvost horský či aj ako úkryt aj viaceré druhy hmyzu.

Tomáš Flajs,  S NP Malá Fatra