Biodiverzita mokradí je pre nás prospešná

Biodiverzita mokradí je pre nás prospešná

Rosička okrúhlolistá

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pripravuje 5. februára pre žiakov 3. ročníka zo ZŠ  v Dolnej Tižiny, 6. februára pre žiakov 3. ročníka zo ZŠ vo Varíne  a  11. februára pre žiakov 3. a 4. ročníka zo ZŠ v Krasňanoch  interaktívny výukový program Voda a mokrade, v rámci ktorého si predstavíme funkcie mokradí a odhalíme tajomstvá potravného reťazca mokradí. Dňa 13. februára pre žiakov 8. ročníka ZŠ Oravská v Žiline zrealizuje výukový program Mokrade a Ramsarské lokality, ako miesta v ktorých biodiverzita prekvitá a sú prospešné pre ľudí.