Činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne

Výukový terénny program "Rieka"

Činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne (ďalej ŠkOP) zabezpečuje Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Sekcie podporných činností Štátnej ochrany prírody SR (2 pracovníčky) spolu so Správou NP Malá Fatra (1 pracovník).

V roku 2018 sa všetkých výukových programov, exkurzií a akcií, ktoré zrealizovala ŠkOP prostredníctvom troch pracovníčok, zúčastnilo celkovo  6 546 osôb.

Prednášková činnosť V minulom roku  bolo odprezentovaných 87 prednášok a výukových programov, na ktorých sa zúčastnilo 2 773 osôb všetkých cieľových skupín od materských škôl až po študentov SŠ, odborných zamestnancov ŠOP SR , vrátane programov pre špeciálne školy a seniorov .

Exkurzií do terénu a terénnych programov bolo 9, na ktorých sa zúčastnilo 320 osôb všetkých cieľových skupín. Cieľom exkurzií bol NCH Diery, ÚEV Varínka, terénne programy sa uskutočnili na tému les na Bobotách a v lesoparku Chrasť v Žiline na tému lúka v obci Kotešová.

Významné environmentálne dni sme si pripomenuli 22 akciami, ktorých sa zúčastnilo 894 osôb. Uskutočnené boli prednášky a besedy, exkurzie, teréne programy, premietanie filmov, pozorovania vtáctva a informačná kampaň, na ktorých sa zúčastnila široká verejnosť, žiaci a rôzne iné cieľové skupiny.

Akcie pre verejnosť sme zrealizovali 10 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 728 ľudí všetkých cieľových skupín. Väčšina týchto akcií sa konala mimo Správu NP Malá Fatra.

Rok 2019 sme odštartovali naplno.

Do dnešného dňa sme zrealizovali pre školy 23 prednášok a výukových programov spolu pre 453 detí.

Od februára máme nainštalovanú výstavu Kamufláž zapožičanú zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Výstavu si pozrelo približne 200 návštevníkov, výukový program k výstave absolvovalo celkom 7 kolektívov detí.

Pozrite si fotografie z návštevy deti zo ZŠ Varín

Výukový program “Putovanie zvierat bez hraníc” 

Výstava Kamufláž