Deň otvorených dverí 2018

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – Pozvánka

Správa Národného parku Malá Fatra pozýva pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa skutoční dňa 5. novembra 2018 v priestoroch Správy NP MF, Hrnčiarska 197, Varín, v čase od 9:00 do 13:00 hod formou 45 minútových prednášok pre vopred prihlásené kolektívy žiakov.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre študentov stredných škôl je pripravený cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku, v rámci ktorých sa žiaci dozvedia zaujímavosti o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy.

Témy prednášok sú nasledovné:

  • Rehabilitácia živočíchov, vtáčia kriminalita
  • Ochrana prírody v NP Malá Fatra
  • Výskum medveďa hnedého v Malej Fatre
  • VN Krpeľany – významné zimovisko vodného vtáctva
  • Činnosť botanika v NP Malá Fatra
  • Činnosť zoológa v NP Malá Fatra
  • Činnosť lesníka v NP Malá Fatra
  • Monitoring vzácnych druhov dravcov

Prednášky budú prebiehať súbežne v dvoch zasadačkách so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00 a  12:00 hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka.

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) s počtom do 30 žiakov (jedna trieda). Každá trieda sa môže prihlásiť len na jednu prednášku. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Svoju účasť nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste do 2. novembra 2018 do 12:00 hod na nižšie uvedenom telefónnom čísle.

 Kontakt: Gabriela Kalašová, Alena Badurová č. t: 041/507 14 13,

Na vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne