Deň otvorených dverí vo Varíne

Vyvesovanie búdok v parku vo Varíne, foto: G. Kalašová

Deň otvorených dverí vo Varíne

Dňa 5. novembra 2018 sa pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku uskutočnil na správe národného parku „Deň otvorených dverí“, ktorý sa realizoval formou prednášok odborných pracovníkov a strážcov pre vopred prihlásené kolektívy žiakov.

V tento deň nás navštívili deti a mládež zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ZŠ Lutiše s MŠ Lutiše a zo Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Spolu prišlo takmer 200 žiakov, pre ktorých sa uskutočnilo 5 prednášok na zaujímavé témy. Deťom sa venovali – Michal Kalaš – riaditeľ správy, Ján Kicko, Peter Cáder, Roald Tretiník a Pavol Žídek.

Sprievodným podujatím Dňa otvorených dverí bolo vyvesovanie vtáčích búdok v parku vo Varíne.

Pozvánka na vyvesovanie búdok v parku, ilustračné foto: pixabay

Vyvesením búdok chceme zlepšiť hniezdne možnosti pre vtáky a tak  ich prilákať do parku. Tejto akcie sa zúčastnili deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri správe národného parku a deti z Prírodovedného krúžku pri ZŠ Varín spolu s p. učiteľom Bublíkom.  Prítomným deťom porozprával zaujímavosti o vtákoch a vtáčích búdkach Tomáš Flajs. Deti sa dozvedeli, že v parku žije zaujímavý vtáčí obyvateľ a to ďateľ hnedkavý, ktorý je zriedkavejší ako ďateľ veľký a obľubuje práve parky a záhrady.  Takisto sa dozvedeli ako má vyzerať vzorová vtáčia búdka a že nie je dobré ich umiestňovať príliš nahusto, keďže vtáky majú svoje teritória. Preto sa v parku vyvesili tri búdky, čo je dostatočný počet pre danú rozlohu  zelene.  Deti dostali úlohu a to na jar zmapovať, či budú búdky obsadené a ak áno, akým vtáčím druhom. Najpravdepodobnejšími obyvateľmi búdok budú sýkorka veľká, alebo belasá.

Búdky vyrobili ešte v minulom školskom roku deti zo ZŠ v Rajeckých Tepliciach v rámci projektu, ktorý finančne podporil Hotel Skalka a časť búdok venovali Správe NP Malá Fatra na vlastné použitie.

 

 

Fotogaléria