Deň vlka v Krajskej knižnici v Žiline

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín a Krajská knižnica v Žiline, v spolupráci s neziskovou organizáciou Zmysel života vás srdečne pozývajú na Deň Vlka, ktorý sa uskutoční 3.4.2019  v Krajskej knižnici v Žiline.

Podujatie je zavŕšením projektu „Ako Vlk nezožral Červenú Čiapočku“,  v rámci trojročného cyklu „Príbehy troch šeliem“.  Súčasťou bude výstava prác detí všetkých vekových kategórií. Môže to byť rozprávka, báseň, komiks, výtvarná práca, alebo projekt o vlkovi.  Termín odovzdania prác predlžujeme 27.3.2019. Práce doručte osobne na detské oddelenie Krajskej knižnice v Žiline alebo poštou na adresu knižnice s heslom „ Príbehy troch šeliem“.

 

Program podujatia:

Doobedňajšie bloky sú pre vopred prihlásené kolektívy detí.

9.00 hod – 10.00 hod  – zážitkové čítanie pre najmenších „Po stopách vĺčika“ (MŠ) – obsadené

10.30 hod – 11:15 hod – prezentácia o vlkoch pre žiakov 2. stupňa ZŠ  a  pre SŠ, či pre záujmové krúžky

11.30 hod – 12:15 hod  – prezentácia o vlkoch pre žiakov 2. stupňa ZŠ  a pre SŠ, či pre záujmové krúžky

Objednávanie  – Gabriela Kalašová, gabriela.kalasova@sopsr.sk, 0911 011 426

17:00 hod – 18:00 hod – beseda pre verejnosť s  Mgr. Tomášom Flajsom zo Správy NP Malá Fatra – Vlci v Malej Fatre

 
Možno príde aj Červená čiapočka.. 🙂