Kolízie živočíchov

V uplynulých dňoch nás kontaktovalo Obvodné oddelenie policajného zboru v Terchovej v súvislosti s úhynom vtákov v obci Krasňany, ktorý nahlásil miestny občan. Pri obhliadke sme zistili, že sa jednalo o dravca – jastraba krahulca (Accipiter nisus) a straku čiernozobú (Pica pica). Vylúčili sme možnosť otravy a zástrelu. K úhynu vtákov došlo, keď krahulec lovil straku. Pri manévrovaní medzi domami narazili do sklenenej výplne na jednom z domov.

Uvedené druhy patria medzi chránené živočíchy. Spoločenská hodnota jastraba krahulca je 1327,75 eur a straky čiernozobej 99,58 eur.

Aj toto je jeden z príkladov, ako človek, hoci aj neúmyselne, ovplyvňuje prírodu.

Michal Kalaš