Kontroly zamerané na vjazd motorových vozidiel v roku 2018

Kontroly zamerané na vjazd motorových vozidiel v roku 2018

Stopy po pneumatikách.

Počas roka 2018 pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra vykonali viacero kontrol v chránených územiach, zameraných najmä na porušovanie zákazu vjazdu motorových vozidiel.

Tieto kontrolné akcie prebehli v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky. Uskutočnili sa v oblastiach s najväčším výskytom prípadov porušovania zákazu vjazdu do chránených území, vytipovaných na základe vizuálnych pozorovaní a stôp. Takmer vždy sa stopy po vjazde vozidiel našli na turistických chodníkoch, ktoré jazdou zdevastovali, a v niektorých prípadoch došlo aj k priamemu ohrozeniu turistov či iných návštevníkov chránených území spadajúcich pod pôsobnosť Správy NP Malá Fatra.

Za všetky prípady spomenieme dva. V prvom prípade došlo k vznieteniu bukovej hrabanky od výfuku štvorkolky, následne k vznieteniu motorového vozidla (štvorkolky) a zhoreniu mladého lesného porastu o výmere 0,15 hektára. Vodičovi vozidla sa nič nestalo a spôsobená škoda na lesnom poraste bola uhradená. V druhom prípade došlo na turistickom chodníku k prejdeniu psa bez vodítka motorkárom. Pes prežil s poraneniami.

U motorových vozidiel zistených v zákaze vjazdu bolo podané oznámenie na Políciu SR.

Mgr. Michal Babnič