Lyžovanie versus príroda

Pohľad na zlyžovaný biotop hlucháňa, kde je zákaz ťažby dreva.

Zasnežené kopce vždy lákali ľudí. V súčasnej dobe môžeme hovoriť priam o raketovom náraste obľúbenosti skialpinizmu a freeridu, ktorý sa však realizuje, žiaľ, aj v najprísnejšie chránených častiach prírody.
Pripomíname, že NP Malá Fatra nemá v návštevnom poriadku definovaný skialpinizmus, ani freeride.

Zadefinované sú len miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording, ktoré sú najmä  v okolí lanoviek a vlekov. Na lyžiach je však možné pohybovať sa po turistických chodníkoch. Jedným z dôvodov, prečo bol návštevný poriadok takto nastavený, je malá rozloha pohoria vo vzťahu k výskytu chránených druhov živočíchov. Úplné znenie návštevného poriadku  si stiahnite tu.

Bohužiaľ, je evidentné, že návštevný poriadok ľudia buď nepoznajú, alebo vedome porušujú.

Stačí jeden pohľad na svahy a žľaby, ktoré sú zlyžované krížom – krážom. Lyžiar nielenže riskuje v lavínových žľaboch život, ale svojim pohybom výrazne ruší živočíchy, z ktorých niektoré sú zákonom chránené. Najhoršie sú na tom tetrov hoľniak a tetrov hlucháň. Tieto druhy mali v minulosti na území NP Malá Fatra priestor nielen na zimovanie, ale v jarnom období aj na tok. Dnes vieme, že ich počet dramatický klesá a jednou z príčin je aj freeride, teda voľné lyžovanie lesom.

Vedeckých prác venovaných tomuto problému je viacero, na konci článku pripájame výber odbornej literatúry.

Napríklad vo vedeckom časopise Tichodroma vyšla rešerš zahraničných prác odborníkov, ktorá bola zameraná na vplyv zimnej rekreácie na vtáky. Skúmala sa prítomnosť stresových hormónov v truse vtákov, pričom bolo zistené, že ich koncentrácia narastala s blízkosťou rekreačných oblastí a aktivít. Chronicky vysoké alebo dlhodobo vysoké hladiny týchto hormónov pritom môžu negatívne ovplyvňovať imunitné funkcie, rast, rozmnožovanie a prežívanie. Vyplašený vták môže byť natoľko ovplyvnený stresom, že môže byť ľahkou korisťou pre predátora.

Pri každoročnej kontrole biotopov, vhodných pre spomínané druhy vtákov, zisťujeme, že takmer všetky lesné porasty boli v zimnom období zlyžované.

Treba podotknúť, že lyžovanie mimo turistické chodníky môže mať negatívny vplyv aj na iné druhy živočíchov. Za všetky spomenieme medveďa. Máme zdokumentovaný prípad, kedy prešla lyžiarska stopa takmer po medveďom brlohu, schovanom pod snehom. Zvieratá potrebujú v zime oddychovať, medvedice rodia mláďatá, môžu potratiť, alebo mláďatá opustiť. Malá Fatra má hustú sieť turistických chodníkov a mimo nich by mali mať zvieratá pokoj.

Takéto konanie môže mať právnu dohru, napr. priamo v teréne môže byť lyžiarovi odobratá výstroj, udelená pokuta a pod.

Toto ale nevynahradí fakt, že posledných zostávajúcich pár jedincov hoľniaka, či hlucháňa sú v neustálom strese pred ,,športovcami“ bažiacami po super záberoch z kamery umiestnenej na helme, či len tak pre radosť z pohybu v milovanej prírode. Najväčší problém evidujeme v oblasti Kľačianskej Magury, v okolí Vendovky, Mojského grúňa. Vlastne je zbytočné písať, kde problém nie je, lebo problém je na celom území.

Ochrana biotopov v súvislosti s ťažbou dreva.

Trvalo niekoľko rokov, kým sa podarilo pre účely ochrany biotopu hlucháňa na kľúčových južných svahoch územia dohodnúť bezzásahový režim na približne 500 ha lesa. Viac informácií nájdete v našom článku – http://npmalafatra.sopsr.sk/bezzasahovy-rezim-v-narodnom-parku-mala-fatra/

Jedna vec je zachovať biotop, druhá vec je chrániť samotné jedince. Pri neustálom plašení sa to nedá. Zachovanie populácie, ktorá ťahá za kratší koniec pri miznúcich biotopoch kvôli ťažbe dreva, by malo byť aj v záujme laickej verejnosti. Národný park nie je len telocvičňa, či športovisko –  zákon o ochrane prírody definuje národný park ako územie, tvoriace najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.

Chránené druhy už nemajú kam ísť, stiahnuť s pokorou sa musí len človek…

Správa NP Malá Fatra

 

Zaujímavé odkazy, linky a príklady zo zahraničia

Správa NP Malá Fatra apeluje na lyžiarov, aby nerušili zver – článok na portáli hiking

https://skialp.hiking.sk/hk/ar/5608/np_mala_fatra_apeluje_na_lyziarov_aby_nerusili_zver.html?

S obdobným problémom sa stretávajú aj v susedných Čechách

Krkonošský národný park

https://www.krnap.cz/proc-se-neda-lyzovat-vsude/

https://www.krnap.cz/ohrozeny-tetrivek-obecny/

NP Šumava

https://www.npsumava.cz/tetrivek-obecny-to-ma-na-sumave-skoro-spocitane-na-uzemi-narodniho-parku-zije-uz-jen-50-kohoutku/

Edukačné aktivity samotných športovcov v zahraničí

Aj v toľko ospevovanom Rakúsku, ktoré sa považuje za raj pre lyžiarov, si tento problém uvedomujú. Stránka „Bergwelt Tirol- Miteinander erleben” sa zameriava na spôsoby, ako dosiahnuť športový zážitok v prírode bez vytvárania konfliktov.

“Nerušiť – potrebujem svoj pokoj a ticho” – https://www.bergwelt-miteinander.at/en/blackgrouse.html

Nemecká iniciatíva „Be part od the mountain“  hovorí, že ľudia sú súčasťou alpského prostredia, avšak musia brať ohľad na prírodu a pôvodnú divočinu v Alpách a zodpovedne konať pri jej ochrane. V nasledujúcom propagačnom videu vystupujú známi extrémni lyžiari.

https://www.youtube.com/watch?v=Y2-n4wUEm3g

Videá vyrušených vtákov

https://www.youtube.com/watch?v=Ml1Y-8hAJMI

https://www.youtube.com/watch?v=v3HvYNLah5c

https://www.youtube.com/watch?v=tVppBgBP2Tw

https://www.youtube.com/watch?v=LLBLiSdbKBI

Vedecké štúdie (výber)

Vplyv výstavby lyžiarskych stredísk a zimnej rekreácie na vtáky

http://www.tichodroma.sk/28.html#kornan

Zmiernenie dopadov vyrušovania človekom na Tetrao tetrix v severnom Anglicku

https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/58_183-189.pdf

Vplyv zimných športov na početnosť kľúčového ukazovateľa druhov vysokohorských ekosystémov

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2664.2008.01547.x

Zvýšené hormonálne stresové reakcie Tetrao tetrix kvôli zimným športom

https://www.researchgate.net/publication/266794353_Increased_hormonal_stress_reactions_induced_in_an_Alpine_Black_Grouse_Tetrao_tetrix_population_by_winter_sports