Mapovanie penovcov a pramenísk

Penovce a travertíny možno definovať ako horniny vzniknuté vyzrážaním CaCO3 v kontinentálnom prostredí. Nejde pritom vždy iba o čisto chemické procesy, ale na ich vzniku sa podieľa aj biologická zložka.

Za penovce považujeme sladkovodný vápenatý sediment mäkkého, porózneho, polopevného až sypkého charakteru. Ich vznik je viazaný na vodné toky, ale aj na vlhké oblasti v blízkosti prameňov a vyvieračiek. Na ich vzniku sa významne podieľa aj biologická zložka. Za travertíny  považujeme pevné a čiastočne vrstevnaté a niekedy aj litifikované horniny. Pri mapovaní sa stretávame aj s  inkrustáciami vyzrážaného CaCO3 na odumretom biologickom materiáli, či menších kusoch hornín.

V rámci anorganickej skupiny ŠOPSR prebieha v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra inventarizačný výskum penovcových lokalít. V prípade, že o takejto lokalite viete, budeme radi ak nás kontaktujete – je možné, že viete o niečom, o čom nevieme my. 🙂

Vopred ďakujeme.

e-mail: laura.dusekova@sopsr.sk

telefón: 0903 298 133

 

Fotogaléria penovcových pramenísk