Národný park Malá Fatra má 31 rokov

Národný park Malá Fatra má 31 rokov

NPR Šútovská dolina. Foto: M. Kalaš

Dnes, t.j. 18.1.2019 ubehlo 31 rokov od vyhlásenia Národného parku Malá Fatra. Toto územie bolo od roku 1967 chránenou krajinnou oblasťou.

Národný park Malá Fatra bol vyhlásený  nariadením vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18.1.1988. Zároveň je zaradený do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie pod názvom NATURA 2000 v kategórii národný park a chránené vtáčie územie. Poslaním je zachovanie prírodného bohatstva a ochrana najvzácnejších a najohrozenejších biotopov.

V rámci územia Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma je vyčlenených niekoľko maloplošných chránených území, ktoré majú vďaka svojim prírodným hodnotám zvýšený stupeň ochrany. Spolu je to 14 národných prírodných rezervácií, 8 prírodných rezervácií, 5 prírodných pamiatok a 1 chránený areál.

Ak sa chcete dozvedieť viac o národnom parku, prečítajte si náš starší populárny článok o histórii využívania, výskumu a ochrany Malej Fatry, alebo si stiahnite recenzovaný vedecký zborník príspevkov, venovaný prírode Malej Fatry. Odporúčame aj rozhovor s riaditeľom správy národného parku.

G. Kalašová