Národný park Malá Fatra má už 33 rokov

Národný park Malá Fatra má už 33 rokov

Dnes ubehlo 33 rokov od vyhlásenia Národného parku Malá Fatra. Toto územie bolo od roku 1967 chránenou krajinnou oblasťou.

Národný park Malá Fatra bol vyhlásený  nariadením vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18.1.1988. Zároveň je zaradený do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie pod názvom NATURA 2000 v kategórii národný park a chránené vtáčie územie.

Poslaním je zachovanie prírodného bohatstva a ochrana najvzácnejších a najohrozenejších biotopov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o národnom parku: