Novinky

19. októbra 2018

Strom roka 2018

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta. Presný dátum osláv sa v každom […]
18. októbra 2018

Manažmentové opatrenia – Hýrovská slatina

Manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine Správa NP Malá Fatra po štyroch rokoch bez zásahu realizovala manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine, […]
15. októbra 2018

Rok nečinnosti

Hlucháň hôrny patri nepochybne k najohrozenejším druhom slovenskej fauny. Hlavnou príčinou jeho ohrozenia je ničenie a poškodzovanie vhodných  biotopov,  ku  ktorému […]
9. októbra 2018

Manažmentové opatrenia – CHA Hate

Dňa 28.9.2018 pracovníci správy NP Malá Fatra realizovali manažmentové opatrenia v Chránenom areáli Hate, nachádzajúcom sa v Terchovej. Každoročné kosenie, vyhrabanie a vynosenie […]
4. októbra 2018

Vyhlásenie riaditeľov slovenských národných parkov

Štátna ochrana prírody SR víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR. V tejto súvislosti deväť riaditeľov […]