Novinky

13. januára 2022

Krúžkovanie rehabilitovaných vtákov

Staroslivosť o zranené chránené živočíchy je jedna z činností a aktivít Správy NP Malá Fatra. Väčšinu úspešne rehabilitovaných vtákov nezmeniteľne […]
23. decembra 2021

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 pre všetkých

Všetkým návštevníkom a priaznivcom národného parku  prajeme radostné a pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2022. Ako každý rok […]
16. decembra 2021

7. ročník zimného monitoringu šeliem

V januári 2022 sa v Malej Fatre uskutoční už 7. ročník zimného monitoringu šeliem. Zimný monitoring veľkých šeliem je zameraný […]
16. decembra 2021

Monitoring netopierov na území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme

Zamestnanci Správy NP Malá Fatra každoročne realizujú monitoring netopierov na ich zimoviskách. Pravidelný monitoring netopierov na zimoviskách má v území […]
10. decembra 2021

Starostlivosť o chránené živočíchy v uplynulom období

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá […]