Novinky

31. marca 2020

Svetový deň vtáctva 2020

Prvý apríl je SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari. Jarné kvety ako podbeľ, či […]
30. marca 2020

Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne a Karpatská iniciatíva pre mokrade s potešením oznamujú, že od dňa […]
28. marca 2020

Hodina Zeme 2020

20. marca 2020

Svetový deň vody 2020

Voda môže pomôcť v boji proti zmene klímy je odkaz Svetového dňa vody 2020 Už takmer viac ako dvadsaťpäť rokov […]
15. marca 2020

Pracujeme v obmedzenom režime

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zo dňa 13. marca 2020, v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie […]