Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Realizuje sa v spolupráci s dobrovoľníkmi.
V roku 2016 sa uskutočnil prvý ročník so zameraním na rysa ostrovida a vlka dravého. Cieľom je podobne, ako pri letnom stacionárnom monitoringu urobiť z tohto podujatia systematicky sa opakujúcu akciu. Organizátorom je Správa NP Malá Fatra v spolupráci s Fatranským spolkom.  V roku 2019 sa uskutoční v poradí štvrtý ročník.
Bližšie informácie o predchádzajúcich ročníkoch – https://www.malafatra.org/zimny-monitoring-seliem/
Formulár na prihlasovanie sa na aktuálny ročník.