Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Realizuje sa v spolupráci s dobrovoľníkmi.

V roku 2016 sa uskutočnil prvý ročník so zameraním na rysa ostrovida a vlka dravého. Cieľom je podobne, ako pri letnom stacionárnom monitoringu urobiť z tohto podujatia systematicky sa opakujúcu akciu. Organizátorom je ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra.  V roku 2020 sa uskutoční v poradí piaty ročník.

Výsledky z predchádzajúceho ročníka 2019 – http://npmalafatra.sopsr.sk/monitoring_2019/
Prihlasovanie na aktuálny ročník je už ukončene.