Ekovýchovný program BOCIAN

Ilustračné foto, zdroj: pixabay

 

Bocian je celoslovenský ekovýchovný program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správy národných prakov, chránených krajinných oblastí a regionálne centrum OP v Prešove).

Je určený pre školy v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana bieleho a je zameraný na pozorovanie života bociana a vypracovanie plagátu Žiadosť bociana o prechodný pobyt. Plagát obsahuje spracovaných 12 úloh podľa metodickej príručky. Program Bocian prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.

Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu/postera formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“.  

Poster je koláž vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú prihlásené kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív/trieda spracuje jeden plagát. Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne. Presný popis úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú obdržia len prihlásené školy, či kolektívy.

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka prebehne začiatkom roka 2019. Informáciu zverejníme na webe.

 

 

Regionálne vyhodnotenie uplynulého ročníka 2018 (v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra) vo forme celodenného programu – „Deň bociana”

Uskutočnilo sa  24.10.2018 v Krajskej knižnici v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Tlačovú správu z podujatia nájdete tu.

 

Prehľad zapojených škôl v roku 2018 v rámci celého Slovenska.

Prihlásené kolektívy sa úloh zhostili veľmi zodpovedne, každý plagát žiadosti je iný, je na ňom uložené kúsok z každého žiaka. Pri vypracovaní úloh a žiadosti totiž žiaci museli stráviť veľa času, pri prezentácii v rámci regionálnych kôl museli preukázať kúsok zo svojho umeleckého či rečníckeho talentu.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude prebiehať prostredníctvom hlasovacieho formulára od 6. novembra do 30. novembra 2018. Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát.

Hlasovací formulár nájdete tu – http://npmalafatra.sopsr.sk/bocian-2/

  • Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenený terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom.
  • Doprava na terénny program alebo exkurziu bude na náklady školy.

Zoznam zapojených škôl ktoré vypracovali plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“

  1. ZŠ v VJM Buzica, obec Buzica, pani učiteľky Mgr. Judita Porubská a Mgr. Eva Kmecková, žiaci 3. ročníka
  2. ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľka Mgr. Katarína Bernáthová, žiaci 7. A
  3. ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. vychovávateľka a triedna učiteľka Marcela Fehérová, žiaci ŠKD 3. ročník
  4. ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, PhD., 14 žiaci biologického krúžku
  5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 žiaci z krúžku mladých prírodovedcov

Fotogaléria súťažných plagátov