Starostlivosť o chránené živočíchy

Starostlivosť o chránené živočíchy

Samica výra skalného na elektrickom vedení vo Vyšných Kamencoch. Foto: P. Kubík

Starostlivosť zraneným živočíchom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá Fatra (Roald Tretiník, Pavol Žídek, Martin Hatala). Spolupracovali sme so Záchrannou stanicou a ekocentrom Zázrivá (Metod Macek) a Záchrannou a chovnou stanicou Petrovice (Pavol Žídek).

Pozrite si vo fotogalérii, aké prípady sme riešili. Foto: P. Žídek