27. mája 2018

Milé povinnosti našich orlíc

Odbor strážnej služby vykonáva kontroly hniezdenia párov orla skalného (Aquila chrysaetos), ktorým sa začali rodičovské povinnosti. Správa NP Malá Fatra […]
24. mája 2018

Monitoring flóry Malej Fatry

Jar je pre botanika najdôležitejšie obdobie. S príchodom prvých teplejších dní sa všetko v prírode prebúdza a najviac to badať práve pri rastlinách. […]
3. mája 2018

Výskum a ochrana Malej Fatry

Konferencia “Výskum a ochrana Malej Fatry” Dňa 5.10.2017 sa v Školiacom stredisku KIA Gbeľany uskutočnila konferencia „Výskum a ochrana Malej Fatry“, […]
27. februára 2018

Monitoring netopierov v Malej Fatre

Zimné obdobie predstavuje dlhé a nepriaznivé časové obdobie, ktoré viacero druhov živočíchov trávi vo svojich zimných úkrytoch. Jednou takou skupinou […]