Vyhodnotenie činnosti Školy ochrany prírody za rok 2019

Vyhodnotenie činnosti Školy ochrany prírody za rok 2019

Terénny program "Výprava na lúku"

Činnosť Školy ochrany prírody (ŠkOP) vo Varíne v číslach za rok 2019.

Spolu 8 249 osôb

108 x výukové programy a prednášky (2960 účastníkov)

16 x exkurzie a terénne programy (453 účastníkov)

31 x významné environmentálne dni (1051 účastníkov)

8 x akcie pre verejnosť (859 účastníkov)

5 x výstavy (2832 účastníkov)

2 x súťaž (42 účastníkov)

Iné aktivity:

Realizácia 3. ročníka ŽIVEKO 2019 – žiacka vedecká konferencia, reg. kolo Varín, 30.4.2019 – zúčastnilo 5 škôl, 34 žiakov ZŠ, učiteľov a profesorov z UKF.

EV program Bocian – spolu s Východoslovenským múzeom v Košiciach celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – žiadosť o pobyt bociana vytvorili 4 školy, 25 žiakov; výstava prác na tému Bocian v KK Žilina, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov zo ZŠ s MŠ Dlhej nad Oravou.

Projekt „Ako vlk nezožral červenú čiapočku“ v Krajskej knižnici v Žiline z cyklu „Príbehy troch šeliem“,  uskutočnil sa DEŇ VLKA, kedy sa realizovalo zážitkové čítanie Po stopách vĺčika (67 detí a žiakov), beseda pre verejnosť na tému Vlci v Malej Fatre (55 ľudí), 8 škôl sa zapojilo do výstavy výtvarných, literárnych prác  a komixov.

Medzinárodné podujatie Mládež v horách, ktoré sa konalo 11.-12.7.2019 v Šútovskej doline, organizátorom bol ALPARC, zúčastnilo 15 detí a mládeže a 5 dospelí.

Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, zúčastnilo sa ho 192 žiakov z 5 základných škôl.

Výsadba štyroch stromov pri príležitosti 100 rokov ŠOP SR pracovníkmi Správy NP Malá Fatra za účasti detí z MŠ v Lysici.

FOTOsúťaž o sprevádzanú túru v NP Malá Fatra.

Krúžok mladých ochrancov prírody 2019 – 10 krúžkov x 11 detí.

Propagácia – 74 tlačových správ k činnosti organizácie a článok v CHUS 93/2019, web NP MF – 63 noviniek / 60 817 návštev; od júna 2017 zriadený FCB Malá Fatra.

Ekoplagát Žilina – potvrdený termín od PGU Žilina na 15. ročník v dňoch 17.9. až 15.11.2020.

 

Počet návštevníkov ŠkOP za jednotlivé roky
2011  3 691
2012  3 982
2013  6 433
2014  4 055
2015  5 832
2016  7 768
2017  8628
2018  6546
2019  8249

 

Ďakujeme za priazeň a tešíme sa na vašu účasť na našich aktivitách.