Výstava Kamufláž vo Varíne

U ďatľa veľkého môžeme hovoriť o type kamufláže, ktorá sa volá “optická ilúzia”. Výrazné vzory sfarbenia síce upútajú pozorovateľa, zároveň však narušujú tvar tela, pozorovateľ nevie prvý dojem na čo sa pozerá. 🙂

Aj o tom je výstava Kamufláž vo Varíne

V termíne od 4.2. do 30. 4. 2019  je v budove Správy Národného parku Malá Fatra vo Varín inštalovaná autorská výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici „Kamufláž“ . Súčasťou sú aj zbierkové predmety múzea.

Výstava KAMUFLÁŽ (4.2. – 30.4. Varín) – popis výstavy

Interaktívna výstava zameraná na tie pôvodné druhy našej fauny, ktorých spôsob splývania s prostredím je niečím špecifický a zaujímavý. Pre každého živočícha predstavuje sfarbenie a tvar tela veľmi dôležitý ochranný mechanizmus, ktorý ho predovšetkým chráni pred prirodzeným nepriateľom a u predátorov umožňuje ľahšie priblíženie sa ku koristi. Výstava má primäť návštevníka aktívne sa zapojiť do hľadania zamaskovaných zvierat buď v nainštalovaných diorámach alebo na kvalitných fotografiách a tým sa dozvedieť niečo viac o spôsobe ich života. Cieľom výstavy je vzbudiť u ľudí záujem o živočíšne druhy žijúce v ich bezprostrednom okolí a zmeniť tým do budúcna ich uhol pohľadu na prírodu, čo už len na obyčajnej prechádzke.

Autorská výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Dĺžka prehliadky: 0,5 hod.

 ŠPECIALIZOVANÝ VÝUKOVÝ  PROGRAM K VÝSTAVE KAMUFLÁŽ  – Hra na kamufláž

Výukový program, v ktorom si žiaci preskúšajú svoje hlavičky aj pozorovaciu schopnosť. Ako dobre poznajú naše lúky a lesy? Budú vedieť správne ukryť zvieratá do prostredí, v ktorých žijú? Hľadáme človeka, ktorý by najlepšie dokázal spravovať takúto krásnu krajinu. Deti jej dajú meno, neraz ako prvé zaznie „Slovensko“. Deti hľadajú správcu spomedzi seba. Vyhráva tím, ktorý o prírode najviac vie, ktorý vie, akými zásahmi neničiť, ale naozaj pomáhať. Za niektoré náročné, zvládnuté úlohy sa deťom do krajiny prisťahuje zviera, ktoré sme už stratili, ako krakľa belasá alebo drop, do rozšírených chránených území nachádza cestu naspäť los mokraďový, či hlucháň, rodia sa bobrie či vlčie mláďatká. Deti hra po chvíli úplne pohltí, budú bojovať o každé zviera, chcieť, aby zverená krajina bola zdravá a krásna. Bude raz niekto z nich dobrým ministrom životného prostredia, či pôdohospodárstva? V priebehu hry pochopia, že je potrebné naozaj veľa vedieť a že ten človek potrebuje dobrý tým vzdelaných poradcov, ktorí sa vedia navzájom počúvať a spolupracovať.

Dĺžka programu: 1,5 hod. Určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ

Výstava je prístupná v pracovné dni pre vopred prihlásené školy.

Súčasťou je prehliadka výstavy a podľa požiadaviek aj výukový program, spolu v trvaní približne 2 hodiny. Ku výstave je možné zrealizovať aj iný výukový program zameraný na les, alebo mokrade (podľa dohody).  Uprednostňované sú  skupiny žiakov v počte jednej triedy (do 30 žiakov). Účasť je bezplatná.

Vstup pre verejnosť.

Pre verejnosť bude výstava prístupná prvý deň výstavy a to v pondelok 4.2.2019 od 14tej do 18tej hodiny, pričom lektorovaná prehliadka bude každú celú hodinu o 14tej, o 15tej, o 16tej a o 17tej hodine. Vstupné sa neplatí. Ďalšie termíny pre verejnosť budú určené podľa záujmu a budú zverejnené na stránke Správy NP Malá Fatra – www.npmalafatra.sk

Tešíme sa na návštevu.