Žiaci si vyskúšali život v mravenisku

V piatok 15. marca v poobedňajších hodinách k nám do Varína na Správu NP Malá Fatra zavítali žiaci 1. a 2. ročníka zo Školského klubu ZŠ v Belej.

Po krátkom úvode, kde všade sa mravenisko nachádza, sa žiaci ocitli priamo v deji mraveniska s cieľom oboznámiť sa s jedinečným svetom mravcov. Každý z nich dostal obrázok mravca a tak sa premenil na mravčeka určitej kasty, s určitou úlohou v mravenisku.

Pomocou interaktívneho 3-D modelu mraveniska sme postupne vchádzali hlbšie a hlbšie do mraveniska, pri vchode nás však ako prvých privítali mravce vojaci. Úlohou mravcov vojakov bolo ubrániť mravenisko pred votrelcom – osou.

Ďalej pokračovali mravce – stavitelia, ktorých úlohou bolo postaviť nové mravenisko, pyramídu. Skúsenejšie mravce chodia vonku a zháňajú potravu a tak reálne okolo nášho mraveniska sa objavili húsenice, vošky, motýle, pavúky atď. ale žiaľ aj odpadky od ľudí.

Úlohou mravcov zberačov bolo doniesť potravu do mraveniska a následne mravce – zásobovači mali podľa návodu zozbieraní hmyz uložiť do komôrok. Ostatné mravce sme zatiaľ prenášali obrovskú stonožku. Deti sa dozvedeli, že mravce za rok zozbierajú až 1 kg hmyzu, lariev.

Všetky cesty v mravenisku vedú ku kráľovnej a aj my sme si za kráľovnú zvoli jednu pani učiteľku. A ako v skutočnom mravenisku aj tá naša kládla „kinder“ vajíčka. O kráľovnú sa starajú mravce – pomocníčky, teda pomocníčka nakŕmila kráľovnú a druhú pomocníčka nakŕmila ostatné mravce.

Ako vznikne nové mravenisko a ako sa rodí mravec, to sme odhaľovali už v ďalšej časti programu. Napodobnili sme svadobný let, kde samičku s krídlami nasledovali okrídlení samčekovia. Po svadobnom lete samička stratila krídla a prišla do mraveniska k pôvodnej kráľovnej. Tak sme mali 2 kráľovné, čo je pri polygamných mravcoch možné.

Na rad sa dostali mravce – pestúnky, ktoré sa starajú o vajíčka, larvy a kukly. A tak naše pestúnky čistili kefkami vajíčka, kŕmili biele larvy, prenášali a starali sa o kukli, až sa z niektorých kukiel vyliahli nové mravce.

V ďalšej časti sme si rozprávali o tom, kto sa živí mravcami a prečo sú mravce užitočné a kvôli čomu je mravenísk v lese menej a menej. Na záver sme si prezreli rôzne videá z činnosti mravcov a žiaci si vyrobili knižočku Ako sa rodí mravec, teda s jednotlivými vývojovými štádiami mravca.

Tento výukový program pre MŠ a 1. stupeň ZŠ sme zostavili na základe inšpirácie od kolegýň zo Správy Národného parku Nízke Tatry.  Krásne kresby mravcov nám poskytla kolegyňa z Ústredia ŠOP SR, odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Veľmi pekne im ďakujem za pomoc.

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a Škola ochrany prírody Varín

Fotogaléria