Žiacka vedecká ekologická konferencia vo Varíne

Dňa 30.4. sa na Správe NP Malá Fatra uskutočnilo regionálne kolo Žiackej vedeckej ekologickej konferencie ŽIVEKO 2019, ktorá sa organizuje pri príležitosti Dňa Zeme.

Konferenciu pripravuje Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra, Slovenskou agentúrou životného prostredia, občianskym združením VAU a s občianskym združením Poznaj a chráň. Konferenciu finančne podporuje Nitrianska komunitná nadácia. 

Hlavnou myšlienkou konferencie je dopriať žiakom základných škôl originálny zážitok skutočnej vedeckej konferencie. Deti zároveň môžu zužitkovať svoju prácu na dlhodobých projektoch.

Žiaci v v dvoch farebných sekciách prezentovali svoje príspevky na rôzne zaujímavé témy. V každej sekcii komisia vybrala tri výherné príspevky. Všetky zúčastnené deti však boli víťazmi, lebo pracovali s neuveriteľným nadšením a zápalom. Súčasťou podujatia  bola – rovnako ako v Nitre – plenárna prednáška na tému Čistá energia, v prestávke medzi jednotlivými blokmi sa deti mohli občerstviť na raute, počas ktorého hrala aj živá hudba – ženská spevácka skupina Tíšina s hudobným sprievodom.

Prehľad príspevkov vo farebných sekciách
 O Zemi, so Zemou a pre Zem

Členovia komisie:   Ing. Miriam Balciarová, Mgr. Ján Ondruška, PhD, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Príspevky:

Pôda a jej hodnoty pre človeka – Veronika Pallová, Nina Krajčíková, Matej Suran, Patrik Chabada

Invázne rastliny v Rajci a okolí – Klaudia Pauková, Alexandra Rajtárová

Porovnanie životného štýlu žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy – Júlia Chytilová, Sofia Zelinová, Anna Chmeliarová, Tímea Hrušková

Tvoríme z odpadu – Sára Száraz, Ella Páričková, Nikoletta Gonšorová

Zo sveta živočíšnej ríše

Členovia komisie:   Ing. Gabriela Kalašová, PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD., Mgr. Imrich Jakab, PhD.

Záchranné prenosy obojživelníkov – Lea Ďuríková, Natália Kováčiková, Ema Labantová

Optimalizácia hniezdnych podmienok bociana bieleho v obci Mojš – Katarína Chobotová, Ema Mešková, Ivona Prekopová, Branislav Dominiak

Spevavce na sídliskách – Viliam Zamiška

Pytliactvo v Rajeckej doline – Michaela Čerňanská, Elizabeth Uhliariková, Nina Zajačková

Média o Živeku a na stiahnutie

Tlačová správa TASR – http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190430TBB00126

Reportáž detí zo ZŠ v Martine – http://www.hurbanka.sk/ziacka-vedecka-ekologicka-konferencia-ziveko/

Fotogaléria z Varína – https://photos.app.goo.gl/KxY7cnVWg1a5Lyjr6

Zborník z konferencie na stiahnutie tu – http://www.kee.fpv.ukf.sk/ziveko/ZiVEKo2019.pdf