ŽIVEKO 2020

ŽiVeKo, alebo Žiacka vedecká konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2020 

 • Si žiakom základnej školy?
 • Máš rád prírodu a zaujímaš sa o jej tajomstvá?
 • Rád  bádaš, objavuješ, experimentuješ, tvoríš či navrhuješ originálne riešenia?
 • Ak si na všetky otázky odpovedal ÁNO, tak potom si náš človek.

Príď sa podeliť so svojimi nápadmi, objavmi, skúsenosťami, prípadne vlastnými výtvormi na štvrtý  ročník Žiackej vedeckej ekologickej konferencie, konanej dňa 23.4.2020 v Nitre a 27.4.2020 vo Varíne, ktorú pre teba pripravila Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Správou NP Malá Fatra a občianskym združením VAU.

Viac informácii na stiahnutie v pdf  – 1. cirkular ŽIVEKO 2020

Prihlášku nájdeš na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/13sZ6rTy8VofoCpIZhiHENFHrLcyb5qLoXN7pv37x-q4/edithttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZS52Hs7A033uIOH6uMYbdsRXeIQ57Tqu72FJPwKEo6xoLw/viewform

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať: konferenciaziveko@gmail.com

Článok je potrebné vypracovať podľa pokynov uvedených v šablóne (ZiVEko_sablona) v minimálnom rozsahu dvoch strán (A4). Základná štruktúra požadovaného článku:

 • Názov článku – stručný a výstižný názov článku
 • Autor (autori) – minimálne jeden, maximálne štyria autori
 • Školiteľ – meno učiteľa, ktorý žiakov viedol počas výskumu i písania článku
 • Úvod – stručný vstup do danej problematiky a definovanie výskumného cieľa
 • Teoretické východiská – stručný prehľad riešenej problematiky
 • Metodika práce – popis jednotlivých krokov, ktorými sa pri výskume postupovalo
 • Výsledky – doplnené fotodokumentáciou, tabuľkami či inými obrázkami
 • Záver
 • Použitá literatúra

Články sa budú prezentovať počas konferencie. Žiaci prvého stupňa budú prezentovať prostredníctvom posterovej prezentácie, žiaci druhého stupňa powerpointovou  prezentáciou. Najlepšie články budú odmenené.

Dôležité termíny:   

do 10.2.2020 poslanie prihlášky 

do 20.3.2020 poslanie definitívnej verzie článku

23.4.2020 a 27.4.2020 konferencia ŽIVEKO

 Program a ďalšie informácie o priebehu konferencie vám zašleme v 2. cirkulári v priebehu mesiaca január 2020.

ŽIVEKO 2019 http://npmalafatra.sopsr.sk/ziacka-vedecka-ekologicka-konferencia-vo-varine/