ŽIVEKO – predlžujeme termín prihlasovania

ŽIVEKO je žiacka vedecká konferencia.  V spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pripravujeme vo Varíne pri príležitosti DŇA ZEME 2019  regionálne kolo projektu ŽIVEKO.

Tento projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Deti majú tak príležitosť zažiť skutočnú atmosféru vedeckej konferencie, vyskúšať si život vedca, naučiť sa veľa zaujímavostí, spoznať nových ľudí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú.

ŽIVEKO 2019 sa bude konať dňa 30.4.2019 v priestoroch budovy Správy NP Malá Fatra vo Varíne.

!!! POZOR ZMENA!!!  Termín posielania prihlášok predlžujeme do 31.1.2019!!!!

Odkaz na prihlasovací formulár a viac informácií – http://npmalafatra.sopsr.sk/ziveko-2019/