Zoologické dni Brno 2019

V dňoch 7.-8.2.2019 sa na Masarykovej univerzite v Brne konali Zoologické dni dny 2019, ktoré sú známe veľmi bohatou účasťou vedcov, študentov a  ľudí, ktorí sa zaujímajú o výsledky rôznych zoologických výskumov nielen z Európy ale aj z celého  sveta.
Tento rok sa akcie zúčastnilo (podľa organizátorov) cez 500 osôb, odznelo niekoľko desiatok referátov venujúcich sa širokému záberu študovaných oblastí (diverzita, biogeografia, evolučná ekológia chordátov a bezchordátov, antropogénne stanovištia, morfológia a ontogenéza, evolučná genetika, ornitológia, evolúcia fenotypu, veľké šelmy a podobne).

Referátmi prispeli aj zamestnanci Správy NP Malá Fatra. Tomáš Flajs predniesol príspevok ,,Zimovanie vodného vtáctva na VN Krpeľany počas piatich zím (2013-2018)” a Michal Kalaš ,,Škody spôsobené medveďom hnedým (Ursus arctos) v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra.”

Zoo dni v ČR sú obľúbeným miesto pre získanie nových nápadov, nových vedomostí pre výskum a poznanie v ochrane prírody.
Viac informácií, ako aj zborník abstraktov nájdete na domovskej stránke zoo dní – https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/

Tomáš Flajs, S NP MF