Návštevný poriadok

Návštevníci pri pohybe po území národného parku (NP) a jeho ochranného pásma sú povinní správať sa tak, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodeniu neživých častí prírody, poškodeniu alebo uhynutiu rastlín a živočíchov, alebo poškodeniu a ničeniu ich životného prostredia vrátane jeho znečisťovania odpadkami a rušeniu pokoja a ticha, najmä používaním zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty mimo uzavretých stavieb a vyhradených miest.

Návštevníci sa môžu pohybovať

  • peši na území národného parku po turistických chodníkoch a náučných chodníkoch, ako aj miestach vyhradených na pohyb návštevníkov mimo vyznačených turistických a náučných chodníkov v období od 16. apríla do 31. októbra (letné obdobie) len v čase od 6. hod. do 21. hod. a v období od 1. novembra do 15. apríla (zimné obdobie) len v čase od 7. hod. do 18. hod., časové obmedzenie sa nevzťahuje na miesta vyhradené pri jestvujúcich stavbách. V jarnom období sa v čase od od 1. marca do 15. júna uzatvárajú tri turistické chodníky
  • bicyklom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom, po cyklotrasách a vyhradených účelových komunikáciách (zoznam trás je v návštevnom poriadku, ktorý si môžete stiahnuť nižšie).
  • motorovým vozidlom, motorovou štvorkolkou, motorovou trojkolkou a snežným skútrom na území národného parku a jeho ochranného pásma len po pozemných komunikáciách v súlade so zákonom a osobitnými predpismi a po vyhradených účelových komunikáciách a trasách, ak pohyb po nich nie je zakázaný alebo obmedzený
  • na území národného parku môžu návštevníci vodiť psa len na vôdzke.
Bivakovanie

Bivakovanie na území národného parku je možné pri existujúcich horských chatách (Chate pod Chlebom,  Chate pod Suchým, Chate na Grúni a Chate na Kľačianskej Magure) do vzdialenosti 100 metrov od objektu. Pri Chate pod Chlebom mimo mimo územia Národnej prírodnej rezervácie Chleb.

Miesta vyhradené na zjazdové lyžovanie a snoubording

Zjazdové trate prislúchajúce k vlekom a lanovkám.  Zoznam lokalít je v prílohe návštevného poriadku, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

Pri návšteve územia sledujte aj stránky Horskej záchrannej služby, ktorá zverejňuje výstrahy pre Malú Fatru z pohľadu bezpečnosti.

Tu si môžete stiahnuť :

  • úplne znenie Vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 9/2005 z 1. decembra 2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma
  • skrátenú verziu (leták)  pre verejnosť “Návštevný poriadok NP Malá Fatra”