Prekládka hniezda bociana bieleho v Mojši

Včera (24.10.2019) sa v obci Mojš zrealizovala druhá etapa prekládky hniezda bociana bieleho, v zmysle dohody o spolupráci medzi Štátnou ochranou prírody SR a Stredoslovenskou distribučnou a.s.

Prvá etapa sa uskutočnila 21.8.  a spočívala v odstránení hniezda z pôvodnej lokality. Rozdelenie na dve etapy  bolo z organizačných dôvodov.

Viac informácií o prekládke nájdete v predchádzajúcej tlačovej správe – https://www.npmalafatra.sk/prekladka-hniezda-bociana-bieleho-v-mojsi/

V rámci druhej etapy sa v priestore medzi nespevnenou obslužnou komunikáciou pod pravostrannou hrádzou VD Žilina a biokoridorom umiestnilo náhradné hniezdo formou umiestnenia betónového stĺpu  s hniezdnou podložkou.  Lokalita sa nachádza vzdušnou čiarou približne 55m od pôvodnej lokality.

Výber náhradnej lokality nebol jednoduchý.  Posudzovala vhodnosť  lokality pre bociana (hlavným kritériom je, aby bola čo najbližšie k pôvodnej lokalite) a taktiež sa museli brať do úvahy vlastnícke vzťahy, bolo potrebný súhlas majiteľa pozemku.  Nakoniec bola vybratá lokalita, ktorá bola až tretia v poradí vhodnosti (prvá bola vylúčená z  dôvodu nesúhlasu vlastníka, druhá z dôvodu trasovania optických káblov na pozemku).

Či bude prekládka úspešná, uvidíme na jar. Pevne veríme, že sa nová lokalita bocianom zapáči. Z našej územnej pôsobnosti máme pozitívne skúsenosti, úspešne sa realizovali prekládky v obciach Turie a Dolný Hričov.

Gabriela Kalašová

Fotogaléria

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.