Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 pre všetkých

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2022 pre všetkých

Všetkým návštevníkom a priaznivcom národného parku  prajeme radostné a pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2022.

Ako každý rok aj teraz platí naša výzva pre návštevníkov Národného parku Malá Fatra ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky v čase vianočných a novoročných sviatkov.

Správa Národného parku Malá Fatra vyzýva návštevníkov národného parku, ako aj podnikateľské subjekty vyvíjajúce podnikateľské aktivity na území národného parku a v jeho ochrannom pásme, aby v súvislosti s oslavou nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku, respektíve nevykonávali činnosti, ktorých súčasťou bude používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty. Na území národného parku je daná činnosť v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaná, na území ochranného pásma sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (s výnimkou vyhradených miest podľa návštevného poriadku, konkrétne sa jedná o zastavané územia obcí v ochrannom pásme NP).

Môžete sa pripojiť k udalosti na Facebooku a udalosť ďalej zdieľať 
https://fb.me/e/16JwEeU7p

Odôvodnenie z hľadiska záujmov ochrany prírody

Horské prostredie Národného parku Malá Fatra so svojimi strmými údoliami a skalnými stenami poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických nárazových vĺn. Výbuchy a záblesky spôsobené zábavnou pyrotechnikou sú tak schopné prenikať na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly.

Nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov môže pre chránené druhy živočíchov predstavovať neúmerný stres s následkom nekontrolovaného správania. V prípade medveďa hnedého môže nastať prerušenie zimného spánku a v prípade samíc aj následne opustenie mláďat. Stresované dravé vtáky a sovy môžu naraziť do prekážok a vážne sa poraniť. Všeobecne stres u divo žijúcich zvierat a vtákov vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.

Správa Národného parku Malá Fatra preto verí, že si všetci spoločne vychutnáme pokojné,  zábavnou pyrotechnikou nerušené sviatky a dodržiavaním ustanovení zákona tak spoločne prispejeme k ochrane fauny národného parku. Ďakujeme.