Ako mládež objavovala dolinu Bystrička

Mládež v horách 2018. Foto: Michal Kalaš

Mládež v horách v Malej Fatre

V dňoch 12.-13. júla 2018 sme už druhý krát zrealizovali v doline Bystrička v IS Šrámkova akciu pre deti a mládež v rámci medzinárodného projektu „Mládež v horách“, ktorý realizuje asociácia Alparc (Alpská sieť chránených území). Tento rok sa niesol v znamení nosnej témy a to “Vplyv klimatických zmien na horské ekosystémy”.  Podujatia sa zúčastnili deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne.

Spoločná pod Rozstucom. Foto: M.Kalaš

Vo štvrtok 12. júla sme sa spolu s deťmi presunuli vlakom do Kraľovian, odkiaľ je už len na skok Informačné stredisko Šrámková v doline Bystrička.

Po príchode na miesto činu, po zoznámení sa s prostredím a vyložením batožiny, sme sa porozprávali spoločne o projekte Mládež v horách (Youth at the Top). Zároveň sme deťom rozdali tričká s logami Alparc-u a podujatia Youth at the Top.  Potom nastal čas na zoznámenie sa s nosnou témou,  ktorou bola klimatická zmena. Na úvod sme si vysvetlili základné pojmy a následne sme sa pustili do experimentu, ktorým bola výroba modelu fungovania skleníkového efektu z rozrezaných plastových fliaš.  Experimentom sme si potvrdili, že teplota vo fľaši bola vyššia v prípade, že bola zakrytá vrstvou tenkej fólie, ktorá predstavovala vyššiu koncentráciu skleníkových plynov.

Po tomto úvode nasledovalo poznávanie okolitej prírody a tak sme sa vybrali na turistiku. Prvou zastávkou bolo miesto, kde Správa NP Malá Fatra realizovala v minulosti odchyt jedincov medveďa hnedého za účelom výskumu pomocou telemetrie. Deťom porozprával o tejto problematike Michal Kalaš, ktorý sa výskumu medveďa v Malej Fatre venuje už takmer 20 rokov. Cestou sme natrafili na pobytové znaky medveďa, stopy a trus. Zážitok z tejto časti turistiky najlepšie vystihol náš mladý účastník Martin. 🙂

Veľmi som sa tešil na túru, kde sme mohli pozorovať medveďa, ak by sa podarilo. Všetko bolo fajn, kým sme si neuvedomili, že medvede pozorujú nás.  – Martin

V ďalšej časti túry sa presunuli k hranici Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Šrámkova, ktorá je súčasťou rozsiahlejšieho komplexu zachovalých lesov v rámci doliny Bystrička a susediacej Šútovskej doliny, z ktorých väčšina má prírodný alebo pralesovitý charakter. Komplex týchto zachovalých lesov má veľký význam pre populácie veľkých šeliem (medveďa, rysa a vlk). Deti mali možnosť vidieť na vlastné oči, ako vyzerá človekom minimálne ovplyvnený les, ktorý ma väčšiu šancu adaptovať sa na postupné klimatické zmeny ako hospodárske smrekové monokultúry.  Prejavy zmeny klímy na Slovensku sú možno zdanlivo menej nápadné ako inde vo svete, ale sú (napríklad šírenie teplomilných druhov smerom na sever).

Presvedčila som sa, že príroda je úžasná a mocná. – Simona

Po návrate na chatu sme si oddýchli pri aktivite “Alpy v mojom batohu”, kde deti priraďovali k stopám zvierat a siluetám vtákov ich zalaminované fotografie.  Nasledovala  opekačka pri ohni. Po výdatnej večeri Martin a Simonka predviedli deťom praktické ukážky prvej pomoci. Po zotmení nastal čas na nočnú hru. Deti mali za úlohu pri svetle bateriek hľadať v okolí chaty skryté zašifrované odkazy.  Tieto predstavovali 10 praktických tipov pre zastavenie klimatických zmien, ktorými môže prispieť každý z nás (šetrenie vodou, obmedzenie spotreby, jazdenie bicyklom a podobne).

Videli sme krásny les a slepúcha.  Najlepšia bola nočná hra. Potme sme hľadali odkazy na pomoc planéte Zem. – Julka

Mládež v horách 2018, večer pri ohni. Foto: M.Kalaš

Na druhý deň po raňajkách písali deti svoje dojmy a zážitky na pohľadnice, ktoré nám pred podujatím zaslala asociácia Alparc.  Alparc nám zároveň určil partnerskú organizáciu, ktorej sme mali tieto pohľadnice poslať (čo sme neskôr aj zrealizovali) . Našou partnerskou organizáciou bol Parc Naturel des Préalpes d’Azur, teda Prírodný park Préalpes d’Azur  na juhu Francúzska – http://www.pnr-prealpesdazur.fr/

Deti svoje dojmy a zážitky na pohľadniciach nahlas čítali, čo sme natočili na video. Výber z videí sme poslali organizátorom, možno sa objavia vo finálnom videu. 🙂

Balenie pošty do Francúzska. 🙂

List partnerskému podujatiu do Francúzska. 🙂 Po kliknutí sa zväčší.

Čo dodať na záver. Zostávalo sa nám už len pobaliť a vybrať sa vlakom domov. Vidíme sa na Youth at the TOP 2019.

Gabriela Kalašová

Pohľadnice s odkazmi detí

 

Fotogaléria