Ako mládež objavovala Šútovskú dolinu

Príbehy z Malej Fatry v Šútovskej doline

Už tretí krát sa v Malej Fatre uskutočnilo medzinárodné podujatie Mládež v horách, ktoré organizuje asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území) s neziskovou organizáciou Educ´Alpes a s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Ako každý rok tak aj teraz sa podujatia zúčastnili deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Spoločne sme sa rozhodli preskúmať krásy Šútovskej doliny, kam sme sa spolu s deťmi presunuli vlakom z Varína. Zázemie spolu so stravou a ubytovaním nám tento rok poskytla chata Vodopád, ktorá sa nachádza v strede Šútovskej doliny. Po príchode na chatu, po vybalení a ubytovaní a po chutnom obede sme sa s deťmi porozprávali o nosnej téme pre tento ročník, ktorou boli “Mýty a horské legendy“.

Aktuálny ročník sa niesol v znamení témy “Mýty a horské legendy“.

Hory boli vždy fascinujúce miesta. Sú rodiskom mnohých mysterióznych príbehov a zázrakov,  v hľadaní odpovedí o svete prírody.  Tieto príbehy sú časťou Alpského a Karpatského dedičstva. Mýty a legendy nás zároveň odkazujú na naše prírodné prostredie, ktoré vytvára pocit blízkosti s prírodou. Sú odovzdávané prostredníctvom rozprávania a inšpirujú budúce generácie objavovať svet okolo nich.

Akou postavou z vymysleného príbehu, by si chcel byť?“ to bola úvodná otázka na vnorenie sa do tejto témy. Potom nasledovala hra Šarády, teda divadlo, kde súťažili 3 tímy, ktoré hádali, akú postavu z rozprávok, filmu či bájnu bytosť súťažiaci z tímu stvárňuje. Bola to zábava a poniektorí sa ukázali ako výborní herci. Aby mládež lepšie pochopila rozdiel medzi povesťou, mýtom a legendou, tak sme si prečítali povesť Víly z Hlbockého vodopádu, mýtus Ako Prometheus ukradol oheň od Zeusa a legendu O svätom Svoradovi a svätom Benediktovi. S využitím našej fantázie sme si zahrali hru s kockami, na ktorých boli rôzne symboly. Úlohou detí bolo z daných symbolov vytvoriť, porozprávať príbeh. Deti vytvorili rôzne zábavné príbehy, či rozprávky.

Šútovský vodopád

Po tomto úvode nasledovalo poznávanie okolitej prírody a tak sme sa vybrali na turistiku. Naším cieľom bol Šútovský vodopád, ktorý je so svojou výškou 38 m najvyšším vodopádom Malej Fatry. Trasa chodníka prechádza územím Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Šútovská dolina, ktorá je spolu s priľahlou NPR Šrámková súčasťou rozsiahlejšieho komplexu zachovalých lesov s pralesovým charakterom.

Od túry nás neodradilo ani mokro po daždi a tak sme dobre naladení vyrazili. Prvá zástavka bola pri paneli s mapou národného parku, kde sme deťom porozprávali o dôvode jeho ochrany. Naše tempo sa spomaľovalo, pretože po daždi sa objavovali na každom kroku výrazne sfarbené salamandry škvrnité. Našli sme ich rôzne veľké, a tým pádom aj rôzne staré. Mohli sme porovnávať ich škvrnitosť, pretože tak ako človek má jedinečné otlačky prstov, tak aj škvrnitosť salamandier je jedinečná.

Celkovo sme ich našli 16 a naša účastníčka Eliška dala každej meno. Jednou z ďalších zastávok bol aj most, kde bola nainštalovaná búdka pre vodnára potočného. Kolega Tomáš Flajs deťom porozprával o ich výskume, o umiestňovaní hniezdnych búdok a o krúžkovaní. V lupe sme si pozreli potravu vodnára, larvu pošvatky.

Po asi 1,5 hod sme dorazili už v pršiplášťoch k Šútovskému vodopádu. Voda sa z neho nádherne valila, padala dole a odfŕkala nabok. Po preskúmaní okolia a prestávke sme sa vydali na cestu späť.

Večerné aktivity a nočná hra

Po návrate na chatu nasledovala opekačka pri ohni. Po výdatnej večeri sme si s deťmi spoločne, ako za starých čias, čítali nahlas rôzne povesti z regiónu ako napríklad povesť o Margite a Besnej, o kostole na Borkovej mláke, o zakliatych ovečkách spod Rozsutca, či Jánošíkov tanec pod Rozsutcom. Asi najznámejšou legendárnou postavou, typickou najmä pre región Malej Fatry, je práve postava Juraja Jánošíka, zbojníka, ktorý „bohatým bral a chudobným dával“.  Či to bolo skutočne tak a čo deti vedia o Jánošíkovi, to si už mohli preveriť vo vedomostnom kvíze o Jánošíkovi. Keď sa zotmelo, nastal čas už na tradičnú nočnú hru. Deti mali za úlohu pri svetle bateriek hľadať v okolí chaty skryté zašifrované odkazy.  Tieto predstavovali rôzne názvy rozprávok, či rozprávkových bytostí.

Spoločné tvorenie

Na druhý deň po raňajkách deti zužitkovali svoje dojmy z predchádzajúceho dňa a spoločne namaľovali a prírodným materiálom dotvorili veľký plagát. Inšpiráciou im bol impozantný Šútovský vodopád, každé dieťa priložilo ruku k dielu. Na plagáte sa objavil nielen vodnár, salamandra, vlk či motýľ, ale aj rôzne bájne bytosti, nežné víly, či morské panny.

A čo dodať na záver? Zostávalo sa nám už len pobaliť a vybrať sa vlakom domov. Vidíme sa na Youth at the TOP 2020.

Text: Gabriela Kalašová, Miriam Balciarová

Foto: Gabriela Kalašová, Miriam Balciarová, Michal Kalaš

Fotogaléria