Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku

“Príbehy troch šeliem” je spoločný projekt ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra a Krajskej knižnice v Žiline.  V trojročnom cykle priblížime verejnosti (najmä deťom, žiakom a študentom) život medveďa, vlka a rysa.

Tzv. „veľkú trojku“ Slovenska predstavuje trojica veľkých šeliem  – medveď, vlk a rys. Tieto zvieratá odpradávna pútali pozornosť človeka, vnímali ich ako potravného konkurenta a ich utajený život v lese vzbudzoval strach. Človek zviazaný strachom a predsudkami priviedol veľké šelmy až na pokraj vyhynutia.  Ľudia ich lovili či už kvôli trofejam, ochrane domácich zvierat a majetku, alebo z obáv o svoj život. Osobitne vlk bol vnímaný veľmi negatívne, dodnes „trpí“ za to, že v rozprávkach „zjedol“ Červenú Čiapočku.  Samozrejme dnes už dávno vieme, že vlci ľudí nejedia, ale strach z vlka zostáva v hlbokom podvedomí.

Tieto zvieratá sú často negatívne medializované, čo v ľuďoch utvrdzuje strach pochádzajúci z pradávnych čias. Strach z veľkých šeliem prenikol aj do ľudovej tvorivosti, o čom svedčia napríklad rozprávky o zlom vlkovi. Dnes už vieme, že šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody, preto je prínosné postupne tento strach v ľuďoch vytláčať.

Navodenie pozitívnej asociácie je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi a ideálne systematickou prácou s deťmi.

  • čítaním rozprávok, či príbehov, kde vystupujú veľké šelmy (vlk, medveď a rys) a v prípade negatívnej postavy následne vymýšľanie alternatívneho deja, kde by zohrali tieto zvieratá pozitívnu rolu
  • tvorenie (kreslenie, maľovanie, modelovanie, origami) umožňuje spoznať krásu zvieraťa a vytvoriť si k nemu pozitívny vzťah
  • cez príbeh plyšového medveďa ako jednej z najobľúbenejších detských hračiek, je možné objaviť  tomto obávanom zvierati rolu druha, priateľa a ochrancu

Málo ľudí pozná skutočný život šeliem, ten môže postupne odkrývať vedecký výskum. Sprievodnými podujatiami, ako sú napríklad prednášky, či besedy  s odborníkmi, priblížime verejnosti reálny život šeliem, ktoré obývajú naše lesy.

Hlavným cieľom spoločného projektu je „zlepšiť reputáciu šeliem“ a v neposlednom rade aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti detí a mládeže.

Prvý ročník projektu je venovaný vlkovi, ktorý dopláca na to, že “zjedol Červenú Čiapočku”.  Spoločnými silami možno prídeme na to, že to všetko bolo inak….

Tešíme sa na práce detí.  🙂

 

Milé deti,

kde bolo, tam bolo, boli raz traja „bratia“, ktorí žili v lese. Mali veľké zuby a pazúre a preto sa ich každý bál. Žili skryto a málokto  poznal ich skutočný život. Napísalo sa o nich mnoho rozprávok a príbehov. My sa tento rok pozrieme na tie o vlkovi. Je skutočne taký zlý? Zjedol starú mamu, Červenú Čiapočku a mnoho iných? Ak sa chcete dozvedieť pravdu, zapojte sa do nášho projektu.

Napíšte rozprávku, báseň, komiks, nakreslite obrázok vlka, alebo vypracujte projekt o vlkovi.  V apríli bude v Krajskej knižnici otvorenie výstavy týchto prác, ktorej  súčasťou budú besedy, prednášky, zážitkové čítania či tvorivé dielne o vlkovi.

Uzávierka projektu je 15.3. 2019

Na vaše práce sa tešíme na adrese:
Úsek literatúry pre deti a mládež
Krajská knižnica v Žiline
A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina.

HESLO NA OBÁLKE: Príbehy troch šeliem

Prípadné otázky posielajte na e-mail: deti@krajskakniznicazilina.sk alebo gabriela.kalasova@sopsr.sk
Projekt organizuje: Krajská knižnica v Žiline a Správa NP Malá Fatra

Za poskytnutie ilustrácie ďakujeme Naive Art Rosie – https://www.facebook.com/naiveartrosie/