Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku v roku 2020

Dotazníkový prieskum názorov návštevníkov národného parku v roku 2020

Správa NP Malá Fatra aktuálne realizuje v letných mesiacoch dotazníkový prieskum názorov návštevníkov.  Prieskum je zameraný na analýzu súčasného tlaku turizmu na prírodu Malej Fatry, zhodnotenie významných ekosystémových služieb a bude podkladom pre spracovanie programu starostlivosti o národný park.

Metodika prieskumu nadväzuje na prieskum, ktorý realizoval tím odborníkov z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015. Rovnaký prieskum uskutočnila Správa NP Malá Fatra svojpomocne aj v roku 2018 a prinášame pár čísel z jeho výsledkov. 

Výsledky dotazníkového prieskumu z roku 2018

Dotazníky vyplnilo celkovo 602 návštevníkov, pričom 51 dotazníkov bolo vylúčených z hodnotenia z rôznych dôvodov, najčastejšie z dôvodu, že sa jednalo o neúplne vyplnený dotazník (napríklad bola vyplnená len prvá strana). Hodnotených bolo 551 korektne vyplnených dotazníkov. Zber dát prebiehal v teréne v lokalite Diery (Podžiar) a Šútovská dolina. Časť dotazníkov bola vyplnená elektronicky.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že za najdôležitejší cieľ národného parku považujú respondenti ochranu prirodzených biotopov a druhov (označilo ho 84% účastníkov ankety).  Druhým cieľom v poradí bolo vzdelávanie a informovanie v ochrane prírody (65% ).  Naopak z národného parku by respondenti vylúčili zväčšovanie lyžiarskych stredísk (80% ) a budovanie novej turistickej infraštruktúry (hotely, kúpele, reštaurácie), ktoré označilo 64 % respondentov.

Čo sa týka dĺžky pobytu, tak 43% návštevníkov trávi čas v národnom parku formou jednodňového pobytu bez prenocovania.  Zvyšok návštevníkov využíva ubytovanie v najbližších obciach (najmä Terchová, Zázrivá, Belá).  Za ubytovanie návštevníci zaplatia v priemere 44,7 € na deň, za stravu 27,5€ na deň, takže návštevníci národného parku predstavujú pomerne zaujímavý ekonomický potenciál pre daný región.

Dotazníkový prieskum v roku 2020

Aktuálne sa prieskum bude realizovať v priebehu mesiacov júl a august na rôznych lokalitách národného parku – Podžiar, Šútovská dolina, Snilovské sedlo, Medziholie, Chata pod Chlebom, Chata pod Suchým, Chata na Kľačianskej Magure. Prosíme Vás, venujte nám svoj čas a poskytnite nám svoj názor. Všetky údaje budú dôverné a použité iba na účely výskumu. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 10 minút. ĎAKUJEME!

K dispozícii je aj elektronická verzia dotazníka, ktorú nájdete na tejto stránke nižšie. Na tomto odkaze sa dotazník otvorí v samostatnom okne – https://forms.gle/cFtXX49KiSFiwaY46

Elektronický dotazník vyplňte čo najskôr po svojom pobyte na území národného parku.

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.