Mládež v horách 2018

Spomeniete si, kedy ste naposledy sledovali hviezdy na jasnej oblohe ležiac v tráve v horskom údolí alebo na kopci a počúvali zvuk vetra v korunách stromov alebo tečúcu rieku?

Mnoho mladých ľudí nedokáže na túto otázku odpovedať, pretože nikdy nič podobné nezažili. V tejto hektickej dobe naše deti vyrastajú vo virtuálnom svete technológii a internetu a len ťažko majú možnosť pocítiť skutočné spojenie s prírodou. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí.

 

Medzinárodný projekt „Mládež v horách“, ktorý je realizovaný asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes, s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva, sa zameriava na zlepšenie vzťahu mladých ľudí k prírode tým, že spoločne strávia v horách celý deň a celú noc s bohatými sprievodným aktivitami.

Idea spoločného zážitku má u mladých účastníkov vyvolať nie len pocit vzájomnej solidarity a spolupatričnosti k horám, ale predovšetkým uvedomenie, že každý z nás môže byť súčasťou veľkej komunity bez hraníc, ktorá spoločne dokáže oveľa viac.

Národný park Malá Fatra sa pripojil k ďalším viac ako štyridsiatim chráneným územiam v 9 alpských a karpatských krajinách, kde budú 12.-13. júla 2018 spoločne prekonávať hranice a stanú sa tak súčasťou 4. ročníka tohto úspešného projektu z dielne Alparcu, tento krát v duchu témy „Vplyv klimatických zmien na horské ekosystémy“ 

Podujatia sa zúčastnia deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra.

 

 

Viac info: https://www.youth-at-the-top.org/en/

Predchádzajúci ročník MLÁDEŽ V HORÁCH V MALEJ FATRE sa konal 11. až 12. júla 2017 v doline Bystrička v chate Informačného strediska Šrámková.

Fotogaléria na FB