Nový bocianí pár vo Varíne

Nový bocianí pár vo Varíne

Už pár týždňov obyvatelia Varína majú možnosť sledovať snahu bocianov bielych vybudovať si nové hniezdo. Nakoniec sa im zapáčil stĺp elektrického vedenia na ulici Fatranská. O tejto aktivite informovalo správu národného parku viacero občanov.

Jedná sa pravdepodobne o mladý pár, ktorý hľadá nové hniezdne možnosti. Z nejakého dôvodu sa im zapáčilo práve toto miesto a naša obec Varín. V súčasnosti majú vytvorené a zatiaľ neobsadené hniezdne stanovištia v neďalekej obci Mojš (pri bytovke), či v blízkej Nededzi (pri autobusovej zastávke). Pre bociana tieto vzdialenosti nepredstavujú v zásade problém, do hlavy im však nevidíme. Nakoľko je už neskorší dátum, je veľmi pravdepodobné, že hniezdenie nemusí byť úspešné.  Jedná len o pokus nedospelých jedincov vytvoriť si do budúcna svoje stále hniezdo.

Hniezdo je postavené na stĺpe elektrického vedenia, pričom niektoré konáre ležia priamo na drôtoch elektrického vedenia. V prípade premočenia hniezda počas daždivých dní môže takto naložené hniezdo spôsobovať problémy s rozvodom elektrickej energie, skraty či samovznietenie hniezdneho materiálu a v konečnom dôsledku aj stratu a zničenie násady.

Aj z dôvodu bezpečnosti samotných bocianov, bude nutné riešiť toto hniezdo buď vyvýšením na podložku nad vodiče elektrického vedenia, alebo hniezdo preložiť zo stĺpa elektrického vedenia na samostatne stojaci stĺp a na elektrický stĺp osadiť mechanickú zábranu proti budúcemu zahniezdeniu.

V súčasnosti, v hniezdnej dobe, platí legislatívne obmedzenie zasahovania do hniezda tohto chráneného živočícha. Správa NP Malá Fatra v spolupráci s SSD a. s. zváži túto situáciu a po dohode so samosprávou obce dohodne riešenie, ktoré bude prospešné pre ochranu druhu, zachovanie hniezda v obci, pre bezporuchový rozvod energie a spokojnosť občanov bezprostredne bývajúcich v dosahu hniezda.

Správa NP vzniknutú situáciu priebežne monitoruje.

Fotogaléria